TwitterFacebookLinkedIn

Veel voorkomende functies

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige of psychosociaal behandelaar

Je richt je in deze functie samen met de patiënt (en zijn sociale omgeving) op doelstellingen ter voorkoming c.q. vermindering van het delictgevaar en daarbij op het (leren) omgaan met het ziektebeeld, de psychische aandoening. Een diploma MGZ, richting GGZ, of agogische HBO opleiding (CONO) is vereist, evenals ervaring op het gebied van forensische psychiatrie. Van belang is dat je kunt omgaan met stressvolle situaties, flexibel bent en doorzettingsvermogen hebt.

Psychomotorisch en dramatherapeut

Als vaktherapeut pas je creatieve therapie vormen toe bij patiënten om veranderings-, ontwikkelings-, acceptatie- en verwerkingsprocessen te bewerkstelligen. Een gerichte opleiding als PMT of creatieve therapie met richting drama is vereist. Het is van belang dat je effectief proefessioneel reageert op wisselende en verschillende vormen van interactie in de groep en in de relatie met individuen.

Psychotherapeut

Als psychotherapeut richt je je op het behandelen van patiënten (en hun systemen) gericht op het hanteren, verhelpen, verminderen van psychiatrische, psychische en/of psychosociale problematiek en het tot stand brengen van veranderingen in gedrag. Aandacht en opmerkzaamheid zijn nodig bij uiteenlopende interactionele situaties, bij observatie en onderzoek, diagnosestelling en bij de voortgang en resultaten van de behandeling.

Klik hier voor alle vacatures voor Vaktherapeuten

Klinisch psycholoog

Als klinisch psycholoog diagnosticeer en behandel je patiënten met meervoudige en/of complexe psychische of psychosomatische problematiek, die meerdere domeinen van het functioneren beïnvloedt. Verder ben je betrokken bij de ontwikkeling van evidence-based behandelingen en zorgprogramma’s.

GZ-psycholoog

Als GZ-psycholoog richt je je op het op gestructureerde wijze tot stand brengen van veranderingen in gedrag, attitude, ervaringen en het vergroten van inzicht bij patiënten. Dit kan zowel op individuele basis als in groepsverband zijn. Als GZ-psycholoog heb je het vermogen om patiënten te motiveren en te stimuleren. Ook kun je conflictsituaties beheersen.

Klik hier voor alle vacatures voor Psychologen

Psychiater

Als psychiater voer je psychiatrisch onderzoek en behandelingen uit. Dit kan zowel in de polikliniek zijn als in een van onze ForFACT-teams. Daarnaast geef je advies en consult aan huisartsen en specialisten. Er wordt van je verwacht dat je in staat bent om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het zorgverleningsbeleid van Kairos.

Klik hier voor alle vacatures voor Psychiaters en Artsen

Naast deze veel voorkomende vacatures, hebben we regelmatig vacatures in diverse functies. Dit kan binnen Kairos zijn, maar ook bij de Pompestichting of Pro Persona. Van facilitair manager tot medewerker inkoop. Van teamleider tot communicatieadviseur of senior secretaresse.