TwitterFacebookLinkedIn

Visie op medewerker en werkgever

Kairos is een organisatie van mensen vóór mensen. Om onze missie te kunnen waarmaken hebben we mensen nodig met ziel en zakelijkheid. Ziel, omdat voor velen van ons geldt dat we mensen willen helpen of willen bijstaan die in geestelijke nood verkeren. Zakelijkheid, door verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te leggen, juist in het belang van onze patiënten. Zakelijk betekent ook resultaatgericht en efficiënt; onze inspanningen doen ertoe en maken verschil! Met onze middelen en schaarse tijd proberen we zoveel mogelijk patiënten te helpen en wachtlijsten te verkorten.

Kairos maakt onderdeel uit van de Pro Persona Groep. Om ziel en zakelijkheid handen en voeten te geven, heeft de Pro Persona Groep ervoor gekozen haar missie (beschreven in Profiel Pro Persona) te willen waarmaken als High Performance Organization (HPO). In HPO staat kwaliteit van management en medewerkers centraal.

Deskundigheidsbevordering

Om effectief te kunnen werken is kennis en deskundigheid, naast een patiëntgerichte attitude, van groot belang. De Pro Persona Groep als werkgever investeert daarom in deskundigheidsbevordering en biedt hier faciliteiten voor. Er is specifieke aandacht voor de beroepsgroep van de verpleegkundigen. Er zijn interne opleidingen rondom thema’s voor zorgverleners en ondersteuners en er is een gezamenlijk opleidingstraject voor het leidinggevende kader (Pro Persona Academie). Voor de inhoudelijke ontwikkeling van de zorg investeren we in zorgprogramma’s en toepasbaar wetenschappelijk onderzoek. Daarmee wordt de zorg beter en kunnen we prominente zorgprofessionals, de inhoudelijke boegbeelden, aan ons verbinden.

Kansen, uitdagingen en mobiliteit

We streven ernaar om goede mensen aan te trekken en willen voor die mensen een interessante werkgever zijn, die boeiend en afwisselend werk te bieden heeft. We hebben de ambitie om circa twee op de drie functies in het leidinggevende kader te vervullen met mensen die reeds werkzaam zijn bij de Pro Persona Groep. We bieden onze eigen medewerkers kansen, uitdagingen en mobiliteit.

Bij goed werkgeverschap hoort een duidelijke beoordelingscultuur, zowel naar goed presterende medewerkers als naar slecht presterende medewerkers.

Meer informatie over mobiliteit: Mobiliteitscentrum.

Winning team
Wij willen onze mensen voor lange tijd aan ons binden. Daar levert plezier in je werk een belangrijke bijdrage aan. Plezier in het werk wordt mogelijk indien je resultaten kunt behalen en indien je dat kunt doen als onderdeel van een ‘winning team’. Een team waarin je wat voor elkaar over hebt en waarbij je elkaar onderling aanspreekt. Een effectieve en professionele werksfeer zal een positieve invloed hebben op de relatie met onze patiënten. Het serviceconcept wordt waargemaakt in iedere individuele ontmoeting met patiënten. Zo dragen betrokken medewerkers bij aan tevreden patiënten.

Opleidingsinstituut

De Pro Persona Groep hecht veel waarde aan haar taak als opleidingsinstituut. Dit betekent voor jou als medewerker dat er met regelmaat kansen zijn om  jouw expertise en vaardigheden daarvoor in te zetten en zijn opleidingstaken, zoals het begeleiden en superviseren van studenten en stagiaires, zijn een vanzelfsprekend onderdeel van je takenpakket.