TwitterFacebookLinkedIn

Refereeravonden

Annulering refereer bijeenkomst 14 april en het highlights symposium 16 juni:


De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan snel. Dit vraagt om passende maatregelen voor de lezingen die nog op de planning staan. De refereercommissie heeft derhalve het volgende besloten

-de refereeravond van 14 april wordt overgeheveld naar het komende opleidingsjaar 2020-2021.

-de eindreferaten van de AIOS op de refereeravond van 12 mei 2020 zullen in digitale vorm doorgang vinden. Nadere informatie hierover volgt.

-het highlights symposium op 16 juni 2020 vindt dit jaar geen doorgang.

We doen dit om de kans op besmetting van groepen zorgprofessionals zoveel mogelijk te voorkomen. De continuïteit van zorg staat voorop en daarom ziet de refereercommissie zich genoodzaakt deze maatregel te nemen. Wij zien u graag weer bij een volgende bij/nascholingsactiviteit.

Namens de refereercommissie.


Doelgroep van de refereeravonden bestaat uit behandelaren al dan niet in opleiding, verpleegkundigen en geïnteresseerden. Toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.Voorafgaand aan elke refereeravond vindt u meer informatie op onze sociale media en deze website.

Datum

Referent

Thema

10-09-2019

Prof. Dr. Hans Kroon

Prof. Dr. Bea Tiemens

Ambulantisering

08-10-2019

geen refereeravond


05-11-2019

GIOS Suzanne Henst

GIOS Anke van de Laar

AIOS Paul Konings

AIOS Bas Buiting

AIOS Coen Bandell  

Eindreferaten in kader opleiding

28-11-2019

Lisette Schoonhoven   

Veiligheid in tijden van krapte

Doelgroep: Verpleegkundigen en andere zorgverleners

10-12-2019

Machteld Huber

Positieve gezondheid

14-01-2019

Agnes Schrier en Lieske Sonneveld,

Transdiagnostisch centrum Altrecht

Transdiagnostisch onderwerp

11-02-2020

Metten Somers, UMC Utrecht


Gebruik van psychedelica in de behandeling

10-03-2020

Eric Bulten, Pompestichting   

Forensische psychiatrie

14-04-2020

Jeannette Rutgers, Taco Bos, Wilma Hebbing,

Frances Drijvers

Richtlijn levensbeëindiging

25-05-2020

AIOS Mariska van der Veldt, AIOS Arno van Spanje, AIOS Brenda Baar, AIOS Marieke Boele, AIOS Nicole van der Horst

Eindreferaten in het kader van de opleiding

16-06-2020 17:00u-20:00u

Diverse referenten  

High lights 2019-2020

Thema: kwaliteitsstatuut