TwitterFacebookLinkedIn

Welkom bij Kairos

Jij hebt interesse in werken bij Kairos. Wij vertellen je graag wie wij zijn en wat we doen. En natuurlijk willen wij jou ook laten weten wat wij voor jou willen betekenen.

Kairos

De aard van het werken bij Kairos, een specialistische instelling voor ambulante forensisch psychiatrische behandeling en een onderdeel van de Pompestichting (forensische psychiatrie), stelt speciale eisen aan onze mensen. Samenwerking en onderling vertrouwen zijn onontbeerlijk. Een belangrijk motto daarbij is: ‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’. Centraal staan een goede professionele sfeer en een sterke onderlinge betrokkenheid. De cultuur binnen Kairos is open en innovatief. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van talenten en het realiseren van ideeën.

Kairos wil de best mogelijke zorg aan haar patiënten geven. En dat kan alleen als wij jou maximale ruimte geven om je werk creatief en professioneel in te richten. Als jij de verantwoordelijkheid krijgt, die jij met beide handen wilt aangrijpen. Om zo samen te komen tot die optimale geestelijke gezondheidszorg!

Aantrekkelijke werkgever

Kairos maakt, samen met de Pompestichting, onderdeel uit van de Pro Persona Groep. Dit is een grote werkgever in de regio’s Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel en Wolfheze. Meer dan 3.500 medewerkers dragen bij aan onze missie: de kwaliteit van het leven verbeteren door mensen te genezen, van hun klachten af te helpen of weer grip op hun bestaan te geven en met hen een nieuw perspectief te ontwikkelen. Daarmee dragen we bij aan de kwaliteit van de samenleving. Voor Kairos en de Pompestichting is er nog een andere, even belangrijke opdracht, namelijk het bijdragen aan de veiligheid in de samenleving.